foto1

Doświadczenie

foto2

Zespół

foto3

Sukces

Kancelaria

Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz funkcjonuje od czerwca 2011 roku, jako kontynuacja dotychczasowej działalności prawniczej radcy prawnego Jacka Minkiewicza. Wśród wachlarza usług świadczonych przez prowadzoną przeze mnie Kancelarię znajduje się kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, doradztwo i zastępstwo procesowe w indywidualnych sprawach osób fizycznych, a także profesjonalne wsparcie podmiotów funkcjonujących w sferze administracji publicznej.

Doświadczenie jakie zdobyłem podczas dotychczasowej, kilkunastoletniej pracy w strukturach Kancelarii Radcy Prawnego pozwala na skuteczne, profesjonalne, a przede wszystkim dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta zorganizowanie pomocy prawnej w taki sposób, aby Klient był przekonany o należytym zabezpieczeniu jego słusznego interesu, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodu radcy prawnego.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii, jak również sylwetkami osób tworzących wspólnie ze mną niezawodny i profesjonalny zespół, gotowy z sukcesem stawiać czoło najtrudniejszym wyzwaniom prawniczym.

RYS HISTORYCZNY

Nie mógłbym zbudować należycie i skutecznie funkcjonującej Kancelarii Radcy Prawnego, gdybym nie uczył się sztuki zawodu u osoby, której zawdzięczam całą swoją wiedzę, kulturę i wychowanie. Tą osobą był mój ojciec - Jacek Wiktor Minkiewicz – także radca prawny. Od najmłodszych lat obserwowałem jak wygląda praca radcy prawnego, na czym polega, jakie są jej trudy oraz jak wiele satysfakcji może dawać niesienie pomocy innym ludziom.

Swoją drogę zawodową rozpocząłem jeszcze w trakcie trwania studiów pracując w Kancelarii Usług Prawnych prowadzonej przez ojca. Kancelaria ta, działająca w obrocie gospodarczym pod nazwą Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Jacek Minkiewiczna rynku usług prawniczych funkcjonowała od 1998 roku.

Jej założyciel - radca prawny Jacek Wiktor Minkiewicz - wyższe wykształcenie prawnicze zdobył kończąc studia na Wydziale Prawa  i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim w 1973 roku. Tytuł zawodowy radcy  prawnego zdobył po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 1976 roku. Działalność jako radca prawny prowadził 35 lat, początkowo w formie niezorganizowanej, następnie w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od roku 1998 jako osoba fizyczna prowadząca Kancelarię Usług Prawnych.

Wieloletnia praca mojego ojca w zawodzie radcy prawnego, jako zawodzie zaufania publicznego, zakończyła się nagle w czerwcu 2011 roku kiedy niespodziewanie zmarł. Wydarzenie to , choć tragiczne i smutne w relacjach rodzinnych, dało mi asumpt do usamodzielnienia się i przejęcia na barki odpowiedzialności za prowadzoną przez mojego ojca Kancelarię, powierzone mu w zaufaniu sprawy i dobro Klientów. W ten oto sposób w czerwcu 2011 roku powstała Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz, której nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej o najwyższej jakości, ułatwiającej funkcjonowanie osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w coraz bardziej zawiłej prawniczo rzeczywistości.

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma Sprawdź naszą rzetelność na https://www.rzetelnafirma.pl/3FG80VZF


IkonkaObsługa informatyczna firm https://www.szymar.pl